അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Phibsborough Catechism


When:
January 14, 2018 @ 2:00 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T14:00:00+00:00
2018-01-14T16:00:00+00:00
Where:
St.Peter’s Church
Phibsborough
Dublin
Ireland