ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
March 26, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T14:00:00+01:00
2017-03-26T15:00:00+01:00
Where:
St. Canices's Church, Finglas
Saint Canice's Square
Church St, Dublin 11
Ireland