അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
June 25, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-25T14:00:00+01:00
2017-06-25T15:00:00+01:00
Where:
St. Canices's Church, Finglas
Saint Canice's Square
Church St, Dublin 11
Ireland