ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
February 25, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-25T14:00:00+00:00
2018-02-25T15:00:00+00:00
Where:
St. Canices's Church, Finglas
Saint Canice's Square
Church St, Dublin 11
Ireland