ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
December 10, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-10T16:00:00+00:00
2017-12-10T17:00:00+00:00
Where:
St.Peter’s Church
Phibsborough
Dublin, Co. Dublin
Ireland

Second Sunday of every month