ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
January 14, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T16:00:00+00:00
2018-01-14T17:00:00+00:00
Where:
St.Peter’s Church
Phibsborough
Dublin, Co. Dublin
Ireland

Second Sunday of every month