അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
February 11, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-11T16:00:00+00:00
2018-02-11T17:00:00+00:00
Where:
St.Peter’s Church
Phibsborough
Dublin, Co. Dublin
Ireland

Second Sunday of every month