ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Phibsborough Malayalam Mass


When:
July 8, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-07-08T16:00:00+01:00
2018-07-08T17:00:00+01:00
Where:
St.Peter’s Church
Phibsborough
Dublin, Co. Dublin
Ireland

Second Sunday of every month