എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

St. Joseph Catechism


When:
June 4, 2017 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2017-06-04T09:30:00+01:00
2017-06-04T11:45:00+01:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM