കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

St. Joseph Catechism


When:
June 4, 2017 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2017-06-04T09:30:00+01:00
2017-06-04T11:45:00+01:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM