ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

St. Joseph Catechism


When:
November 5, 2017 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2017-11-05T09:30:00+00:00
2017-11-05T11:45:00+00:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM