ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

St. Joseph Catechism


When:
December 3, 2017 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2017-12-03T09:30:00+00:00
2017-12-03T11:45:00+00:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM