ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

St. Joseph Catechism


When:
June 3, 2018 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2018-06-03T09:30:00+01:00
2018-06-03T11:45:00+01:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM