ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

St. Joseph Catechism


When:
July 1, 2018 @ 9:30 am – 11:45 am Europe/Dublin Timezone
2018-07-01T09:30:00+01:00
2018-07-01T11:45:00+01:00
Where:
Mount Merrion parish, Community Hall
Mount Merrion
Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 9.30 AM to 11.45 AM