തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
May 7, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-07T15:30:00+01:00
2017-05-07T16:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM