ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

St. Joseph Malayalam Mass


When:
July 2, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-02T15:30:00+01:00
2017-07-02T16:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM