കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
August 6, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-06T15:30:00+01:00
2017-08-06T16:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM