ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

St. Joseph Malayalam Mass


When:
September 3, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-03T15:30:00+01:00
2017-09-03T16:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM