ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
January 7, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-07T15:30:00+00:00
2018-01-07T16:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM