ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
February 4, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-04T15:30:00+00:00
2018-02-04T16:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM