എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
February 4, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-04T15:30:00+00:00
2018-02-04T16:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM