ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

St. Joseph Malayalam Mass


When:
March 4, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-04T15:30:00+00:00
2018-03-04T16:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

1st Sunday of Every Month
Time: 3:30 PM