എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

St. Joseph Catechism


When:
May 21, 2017 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-21T16:00:00+01:00
2017-05-21T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM