മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

St. Joseph Catechism


When:
May 21, 2017 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-21T16:00:00+01:00
2017-05-21T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM