ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

St. Joseph Catechism


When:
June 18, 2017 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-18T16:00:00+01:00
2017-06-18T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM