തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

St. Joseph Catechism


When:
December 17, 2017 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-17T16:00:00+00:00
2017-12-17T17:30:00+00:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM