കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

St. Joseph Catechism


When:
March 18, 2018 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-18T16:00:00+00:00
2018-03-18T17:30:00+00:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM