ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

St. Joseph Catechism


When:
May 20, 2018 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-20T16:00:00+01:00
2018-05-20T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM