തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

St. Joseph Catechism


When:
June 17, 2018 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-17T16:00:00+01:00
2018-06-17T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM