യുവതി ഗര്‍ഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന്‍ ഇമ്മനുവേല്‍ എന്ന്വിളിക്കപെടും.(Isaiah: 7:14)

St. Joseph Malayalam Mass


When:
June 18, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-18T17:30:00+01:00
2017-06-18T18:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM