മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
August 20, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-20T17:30:00+01:00
2017-08-20T18:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM