ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
October 15, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-10-15T17:30:00+01:00
2017-10-15T18:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM