ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

St. Joseph Malayalam Mass


When:
December 17, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-17T17:30:00+00:00
2017-12-17T18:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM