കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
January 21, 2018 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-21T17:30:00+00:00
2018-01-21T18:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM