തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
February 18, 2018 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-18T17:30:00+00:00
2018-02-18T18:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM