മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
March 18, 2018 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-18T17:30:00+00:00
2018-03-18T18:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM