കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
May 20, 2018 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-20T17:30:00+01:00
2018-05-20T18:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM