ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Swords Catechism


When:
June 18, 2017 @ 2:30 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-18T14:30:00+01:00
2017-06-18T17:00:00+01:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Avenue
Swords, Co. Dublin
Ireland

Catechism Classes
3rd Sunday of every month
Time : 2.30 PM to 5.00 PM