കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Swords Catechism


When:
July 16, 2017 @ 2:30 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-16T14:30:00+01:00
2017-07-16T17:00:00+01:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Avenue
Swords, Co. Dublin
Ireland

Catechism Classes
3rd Sunday of every month
Time : 2.30 PM to 5.00 PM