ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Swords Catechism


When:
December 17, 2017 @ 2:30 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-17T14:30:00+00:00
2017-12-17T17:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Avenue
Swords, Co. Dublin
Ireland

Catechism Classes
3rd Sunday of every month
Time : 2.30 PM to 5.00 PM