കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Swords Malayalam Mass


When:
May 7, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-07T14:00:00+01:00
2017-05-07T15:00:00+01:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
1st Sunday of every month
Time: 2.00 PM