ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Swords Malayalam Mass


When:
July 2, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-02T14:00:00+01:00
2017-07-02T15:00:00+01:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
1st Sunday of every month
Time: 2.00 PM