മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Swords Malayalam Mass


When:
November 5, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-05T14:00:00+00:00
2017-11-05T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
1st Sunday of every month
Time: 2.00 PM