ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Swords Malayalam Mass


When:
January 7, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-07T14:00:00+00:00
2018-01-07T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
1st Sunday of every month
Time: 2.00 PM