ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Swords Malayalam Mass


When:
December 17, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-17T14:00:00+00:00
2017-12-17T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
3rd Sunday of every month
Time: 2.00 PM