ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Swords Malayalam Mass


When:
February 18, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-18T14:00:00+00:00
2018-02-18T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
3rd Sunday of every month
Time: 2.00 PM