നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Tallaght Catechism


When:
June 10, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-10T14:00:00+01:00
2017-06-10T15:30:00+01:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland