ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Tallaght Catechism


When:
June 10, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-10T14:00:00+01:00
2017-06-10T15:30:00+01:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland