ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Tallaght Catechism


When:
July 14, 2018 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-07-14T14:00:00+01:00
2018-07-14T15:30:00+01:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland