എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Tallaght Catechism


When:
August 11, 2018 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-08-11T14:00:00+01:00
2018-08-11T15:30:00+01:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland