ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Tallaght Catechism


When:
June 18, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-18T14:00:00+01:00
2017-06-18T15:30:00+01:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland