അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Tallaght Catechism


When:
December 17, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-17T14:00:00+00:00
2017-12-17T15:30:00+00:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland