തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Tallaght Catechism


When:
January 21, 2018 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-21T14:00:00+00:00
2018-01-21T15:30:00+00:00
Where:
St.Mark's Church
Tallaght
Dublin
Ireland