ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
April 8, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-08T15:30:00+01:00
2017-04-08T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 2nd Saturday of every month